Partnerské weby: yachforum.cz | papirnictvi-online.cz | print-km.cz | credio.eu

Rychlý kontakt: Mob.: (+420) 775 613 014, petr.skopal@m4you.cz

Nabízíme kompletní služby v oblasti marketingu - jsme tu pro vás

Nacházíte se: Titulní strana » Činnosti » Reklamní kampaně » Realizační marketing » Výhody a nevýhody jednotlivých typů médií

Činnosti » Výhody a nevýhody jednotlivých typů médií

mediální prostředky

výhody

nevýhody

Televize

- široká sledovanost
- vyjádření pohybu a děje
- vysoký vliv na značku
- vysoká prestiž
- celoplošné pokrytí
- působení na smysly

- oslovujete i toho, koho nechcete
- vysoké náklady na výrobu
- dočasnost sdělení
- pomíjivost sdělení

Rozhlas

- vysoká poslechovost
- vnímání sdělení i při jiné činnosti
- emocionální působení
- mobilnost
- operativnost
- nízké náklady
- možnost selekce posluchačů
- možnost segmentace

- podvědomé vnímání
- nemožnost zobrazit produkt
- nevhodný pro přenos více informací
- pomíjivost sdělení
- nekomplexnost

Kino

- vysoce emocionální působení
- vyjádření pohybu a děje

- vysoké náklady na výrobu

Noviny

- jistá společenská prestiž
- delší pozornost čtenáře
- vysoká čtenost
- uchovatelnost informací
- důvěryhodnost
- pokrytí místního trhu

- nízká kvalita produkce
- omezená schopnost emotivního působení
- nízká adresnost
- relativně vysoké náklady z hlediska reklamy
- velká konkurence

Časopisy

- adresnost reklamy z hlediska cílových skupin
- kvalitní reprodukce
- dlouhá životnost
- zvláštní služby některých časopisů
- prestiž některých časopisů
-možnost segmentace

- nedostatečná pružnost
- nepozornost při čtení
- musí se dát brzo do tisku

Letákové akce

- vysoká účinnost
- nízké náklady
- komplexnost nabídky
- geografické zacílení
- spotřebitelé si zvyknou na pravidelnost

- kvalita poštovních služeb

Direct mail
inzertní periodika

- velmi vysoká odezva
- dojem osobního kontaktu
- komplexnost nabídky

- vysoké náklady na kontakt
- kvalita poštovních služeb

Vnější informační systémy
Vnitřní informační systémy v budovách

- vysoká regionální působnost

 

Městský mobiliář
Reklama v MHD

- intenzivnní zásah populace
- regionální zaměřitelnost
- mobilnost
- relativně nízké náklady

- nízká vypovídací schopnost
- špatná demografická zaměřitelnost
- omezení tvaru reklamy
- nízká flexibilita

Billboardy a bigboardy

- intenzivnní zásah populace
- regionální cílení
- relativně nízké náklady
- rychlá komunikace

- nemobilnost
- nejsou vhodné pro přenos více informací
- nízká flexibilita

Výkladní skříně

- lokální působnonost
- bezprostřední spojení s obchodem
- vysoká flexibilita reklamy
- regionální zaměřitelnost

- omezený prostor
- náročnost na údržbu
- závislost na umístění
-

Reklama na sportovištích

- intenzivnní zásah populace
- regionální zaměřitelnost

nízká vypovídací schopnost
- vysoká cena
- omezení tvaru reklamy

Citylight vitrýny

- viditelnost i v noci
- účinější než billboardy
- vhodné pro krátkodobé kampaně (kulturní akce, veletrhy,...)

- vysoká cena

Plakátovací plochy

- nízké náklady
- ilegální plakátovací plochy

 

PPC kontextová reklama

- platíte pouze za kliknutí
- snadné cílení
- snadná měřitelnost

 

Bannerová reklama

- snadná měřitelnost

- vysoké náklady na konverzi
- platba za zobrazení
- bannerová slepota

Elektronické prezentace
Multimediální prezentace

- komlexní nabídka

 

Internetové prezentace a informační portály

- komletní nabídka
- relativně snadná měřitelnost
- nízké náklady na provot
- reklama 24 hodin denně
- globálnost
- interaktivnost

- vysoká investice

Obalový reklamní design

   

Reklamní předměty