Partnerské weby: yachforum.cz | papirnictvi-online.cz | print-km.cz | credio.eu

Rychlý kontakt: Mob.: (+420) 775 613 014, petr.skopal@m4you.cz

Nabízíme kompletní služby v oblasti marketingu - jsme tu pro vás

Nacházíte se: Titulní strana » Činnosti » Realizační marketing » Public relation

Činnosti » Public relation

O co jde?
Public relations – den otevřených dveří, výstavy, semináře, promotion a demo akce, PR články, aj.
Public Relations je forma komunikace, která zvyšuje reputaci společnosti a jejího image. Představuje plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytváření a upevňování důvěry, porozumění a dobrých vztahů organizace s klíčovými skupinami veřejnosti. Využívá techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

Proč jít dělat public relations
• Udržuje a zlepšuje dobrou image organizace.
• Doprovází reklamní a marketingové aktivity a proto podporuje prodej.
• Udržuje, nebo zlepšuje reputaci podniku, organizace, nebo jedince.
• Odvracuje útoky na podnik (očerňující články, nepravdivá prohlášení, zkreslené statistiky …).
• Zvyšuje motivaci zaměstnanců.
• Přesvědčuje orgány státní správy a ovlivňuje tvorbu a schvalování zákonů.

Služba v praxi
Cílem public relations je vyvolat na rozdíl od reklamy dlouhodobý zájem, vzbudit uvědomění, stimulovat určitá přání, získat podporu nezávislé třetí strany, nebo veřejnosti, vzdělávat, přesvědčit, podpořit určité jednání, nebo činnost, prodat. PR působí na širokou veřejnost a komunikuje se jinými prostředky (nástroji):
• publikace PR článků – zaměstnanecké časopisy, zákaznické časopisy, výroční zprávy
• společenské akce – firemní večírky, akce pro zákazníky nebo obchodní partnery
• sponzorství – podpora realizace kulturních a sportovních akcí
• komunikace s médii – tiskové zprávy, tiskové konference, publicita
• lobbystické aktivity