Partnerské weby: yachforum.cz | papirnictvi-online.cz | print-km.cz | credio.eu

Rychlý kontakt: Mob.: (+420) 775 613 014, petr.skopal@m4you.cz

Nabízíme kompletní služby v oblasti marketingu - jsme tu pro vás

Nacházíte se: Titulní strana » Činnosti » Strategický marketing » Marketingové výzkumy

Činnosti » Marketingové výzkumy

O co jde?
Marketingový průzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení.

Proč provádět marketingové výzkumy
Nejčastěji se marketingový výzkum realizuje v situacích, kdy firmy mění produktové portfolio, nebo když uvádíte nový výrobek na trh, když potřebujete znát potřeby a reakce trhu na novou službu, když dochází k nějaké inovaci, když klesá tržní podíl firmy, když klesají tržby, když chcete znát pozici vaší značky v podvědomí spotřebitelů, chcete znát spokojenost či věrnost svých zákazníků, aj.

Služba v praxi
Společným úkolem je správné definování problému. Je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu. Zadání by mělo obsahovat: Jaké informace chceme získat, kde je budeme získávat a od koho, kdo, pomocí jakých metod a forem je bude získávat, výši nákladů, plán výzkumu (situační analýza), musíme zvolit správnou metodiku výzkumu, zvolit representativní vzorek respondentů a vytvořit podklady pro samotný výzkum

  • Sběr informací - fáze realizace dotazování, pozorování či zkoumaní
  • Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů – kompletace, klasifikace, kódování, třídění, analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu
  • Závěry a doporučení a přijetí marketingových opatření – na základě výsledků se vytvoří postupy, směrnice a další marketingové strategie, které povedou v budoucnu k zlepšení současné situace.