Partnerské weby: yachforum.cz | papirnictvi-online.cz | print-km.cz | credio.eu

Rychlý kontakt: Mob.: (+420) 775 613 014, petr.skopal@m4you.cz

Nabízíme kompletní služby v oblasti marketingu - jsme tu pro vás

Nacházíte se: Titulní strana » Činnosti » Strategický marketing » Marketingové plánování (tvorba marketingové strategie)

Činnosti » Marketingové plánování (tvorba marketingové strategie)

O co jde?
Každá podnikatelská aktivita má svou strategii, má své dílčí cíle. Za pomoci marketingového plánování a tvorby marketingové strategie však můžete své podnikatelské aktivity zefektivnit. Má-li dneska firma na trhu dlouhodobě setrvat, musí reagovat na podněty trhu a měnit dílčí cíle dle potřeb trhu, aniž by byly ovlivněny strategické či dlouhodobé cíle. Marketingové plánování tyto možnosti nabízí

Zefektivněte své rozhodování a společně s námi se věnujte marketingovému plánování ve vaší firmě.

Proč mít marketingovou strategii
Protože koordinuje činnosti, které napomáhají dosažení stanovených cílů v určitém čase, plánuje budoucnost systematickým způsobem, přizpůsobuje zdroje zjištěným možnostem trhu, zvyšuje možnosti objevovat příležitosti na trhu, zlepšuje komunikaci uvnitř firmy a tím eliminuje rizika a konflikty mezi jednotlivými profesemi nebo stupni řízení

Služba v praxi
Základem této služby je vytvoření situační analýzy, ve které se snažíme shromáždit a utřídit informace, které se týkají problematiky ovlivňující vnitřní a vnější prostředí firmy. Vytvoříme tzv. SWOT analýzu. V další fázi na základě jednání s jednotlivými divizemi formulujeme marketingové cíle a připravujeme podklady pro marketingovou strategii – definují se nástroje marketingového mixu, sestavujeme tzv. operační a akční plán, probíhá implantace jednotlivých návrhů do podnikových procesů. V závislosti na délce trvání jednotlivých opatření se provádí kontrola plnění, opravná a nápravná opatření.