Partnerské weby: yachforum.cz | papirnictvi-online.cz | print-km.cz | credio.eu

Rychlý kontakt: Mob.: (+420) 775 613 014, petr.skopal@m4you.cz

Nabízíme kompletní služby v oblasti marketingu - jsme tu pro vás

Nacházíte se: Titulní strana » Aktuality » Výzkumy B2B jako podpora nových strategií

Aktuality » Výzkumy B2B jako podpora nových strategií

Výzkumy B2B jako podpora nových strategií
30.04.2009
Dynamický vývoj na mnoha trzích, kde mají významnou pozici B2B vztahy, s sebou přináší samozřejmě i nové požadavky na výzkum trhu. Zákazník je stále náročnější a nutí své dodavatele přicházet s novými produkty, které mají i vyšší přidanou hodnotu.To vše vytváří stupňovaný tlak na účastníky trhu, na konkurenční prostředí.

 

autor: Tomáš Macků
Dynamický vývoj na mnoha trzích, kde mají významnou pozici B2B vztahy, s sebou přináší samozřejmě i nové požadavky na výzkum trhu. Zákazník je stále náročnější a nutí své dodavatele přicházet s novými produkty, které mají i vyšší přidanou hodnotu. To vše vytváří stupňovaný tlak na účastníky trhu, na konkurenční prostředí

Kromě toho dochází na jednotlivých trzích k nejrůznějším kapitálovým propojením, která mají jediný cíl — posílit pozici na trhu. Napříč průmyslovým spektrem vznikají nejrůznější strategická partnerství pro nové kanály či tržní příležitosti. Byznys firem je stále více ovlivňován novinkami v oblasti IT, internetu a telekomunikací.
V důsledku toho dochází k výrazným změnám (od komunikace až po vlastní obchodní činnost) i ve strategiích společností zadavatelů, jejichž připravenost je velice rozdílná. Většina firem si sice uvědomuje, že se mnohdy a mnohde mohou objevit nové tržní příležitosti, které se mohou opakovat až za několik let, nicméně aktuální a relevantní informace v tomto směru často postrádají. Ale nejen informace, často i osoby a zaměstnance firem, kteří jsou schopni a ochotni se „porvat“ s touto příležitostí.
Zde mají jistě neoddiskutovatelnou pozici právě výzkumy trhu (nejen B2B). Je potěšitelné, že se ve firmách zadavatelů často posilují útvary marketingového výzkumu o pracovníky se zkušenostmi z výzkumných agentur. Jistě tím stoupá úroveň možné spolupráce mezi zadavatelem a výzkumnou agenturou, protože schopnost reálně posoudit pohledy obou stran je opravdu cennou devizou.
Přední tuzemské agentury rozšiřují svá portfolia o značkové mezinárodní výzkumné produkty, které mohou zadavatelům přinést zajímavá nová zjištění. Klienti vyžadují komplexní přístup k řešení svých problémů, častá jsou témata související s rozšiřováním uplatnění informačních a komunikačních technologií ve strategiích zadavatelů těchto výzkumů. Klient dnes nevyžaduje jenom výsledky a závěry, ale chce více. Podobně jako jeho zákazníci, kteří zase požadují více od něho.
Znalosti v oblasti B2B
Výzkumná agentura se musí snažit jít dále — tedy za hranici výsledků, závěrů. Klienta zajímá nezávislý pohled zvnějšku na jeho byznys. Kombinace výzkumu trhu a strategického poradenství má podle mého názoru velkou perspektivu.
B2B výzkumy, které jsou velice často šité na míru podle specifik oboru či produktů nebo služeb, vyžadují vysokou přizpůsobivost řešitelů z výzkumných agentur. Ti musí být schopni se zorientovat v terminologii daného oboru, což v případě vysoce odborných výzkumů (industrial-research) nebývá vždy zcela jednoduché.
Oboustranně dobrá zkušenost ze spolupráce bude stále nabývat na významu a povede stále více k vytváření dlouhodobých kontraktů mezi zadavateli a výzkumnými agenturami, než tomu bylo dosud. l

Autor je zaměstnancem společnosti Taylor Nelson Sofres Factum

 

Tomáš Macků, Taylor Nelson Sofres Factum